Oferta księgowa

Nasza oferta obejmuje obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Obsługa księgowa:

 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług-VAT,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów a także rozliczeń w formie ryczałtu, rozliczenia najmów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych ,wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych i przesyłanie ich w imieniu podatnika do Urzędów Skarbowych,
 • informowanie na bieżąco o wynikach finansowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • informowanie o bieżących zobowiązaniach podatkowych do Urzędu Skarbowego,w przypadku rozliczeń kwartalnych
  informacje także przekazywane są na bieżąco,
 • analiza prowadzonej działalności w zakresie uzgodnionym szczegółowo z klientem,
 • konsultacje i porady podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym.

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie oraz dostarczanie deklaracji do Urzędów Skarbowych oraz ZUS,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń dla pracowników (PIT-11,PIT-40),
 • sporządzanie umów o pracę,umów-zleceń,umów o dzieło ,świadectw pracy oraz wszelkich zaświadczeń dla pracowników,
 • reprezentowanie płatnika przed ZUS i Urzędem Skarbowym.

Szczegółowe warunki współpracy ustalane są indywidualnie z każdym klientem, zapewniamy też bezpłatny odbiór dokumentów od klienta.

„Do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof…”.

ALBERT EINSTEIN

Zapraszam do kontaktu